Ezüst nanorészecskék jellemzése

- Jun 12, 2017-

A nanorészecskék fizikai-kémiai tulajdonságai fontosak viselkedésük, bioszazdálkodásuk, biztonságuk és hatékonyságuk szempontjából. Ezért az AgNP-k jellemzése fontos a szintetizált részecskék funkcionális szempontjainak értékeléséhez. A jellemzést különféle analitikai módszerek alkalmazásával végezzük, ideértve az UV-vis spektroszkópiát, a röntgendiffraktometriát (XRD), a Fourier-transzformált infravörös spektroszkópiát (FTIR), a röntgen fotoelektron-spektroszkópiát (XPS), a dinamikus fényszóródást (DLS) SEM), transzmissziós elektronmikroszkóppal (TEM) és atomos erõvel   Mikroszkópia (AFM). Számos szakképzett könyv és áttekintés mutatta be az elveket és a felhasználást   Az AgNP-k jellemzésére szolgáló különféle analitikai módszerek; Azonban az alapokat   Az AgNP-k jellemzésére használt fontos technikákat az alábbiakban részletezzük   megértés. Például az AgNP-k jellemzése különböző analitikai technikák alkalmazásával   A Bacillus faj tenyészet felülúszójából az 1. ábrán látható.

图片1.png

图片2.png

1. A Bacillus fajokból előállított ezüst nanorészecskék (AgNPs) jellemzése

Különböző analitikai módszerek. (A) AgNP-k jellemzése az AgNP-k X-diffrakciós spektrumaival; (B)

AgNP-k Fourier-transzformációs infravörös spektruma; C) Az AgNP - k méreteloszlásának mérése:

Dinamikus fényszóródás; (D) Az AgNP-k pásztázó elektronmikroszkópos képei; (E). Átvitel

Elektronmikroszkópia

Egy pár:Fourier transzformációs infravörös (FTIR) spektroszkópia Következő:Ezüst nanorészecskék szintézise Mikrohullám által támogatott szintézis